Da li će pilule za koje znamo duže od 50 godina biti spas od virusa?

Da li će pilule za koje znamo duže od 50 godina biti spas od virusa?

Predsednik SAD Donald Tramp je u četvrtak izjavio da je američka Agencija za hranu i ljekove (FDA) odobrila Hidroksihlorokin kao prvi lijek protiv COVID-19 virusa.

Hidroksihlorokin nije novi lijek – on se još od 1955. godine koristi za liječenje nekih tipova malarije, kao i za pomoć oboljelima od artritisa, lupusa i nekih drugih bolesti. To nije skup lijek – u zemljama naročito zahvaćenim malarijom mjesečna cijena tretmana tim lijekom ne prelazi 4, 5 dolara dok je u SAD cijena nešto viša, oko 25 dolara mjesečno. Lijek se isporučuje u pilulama.

Sve to zvuči veoma ohrabrujuće, naročito zato što bi tretman COVID-19 bolesnika mogao da počne odmah, pošto je lijek dugo u upotrebi i dobro su poznate njegove loše strane, dok bi neki novi lijek morao da prođe kroz riguroznu proceduru koja bi utvrdila ima li on nekih neprijatnih dodatnih efekata za neke kategorije bolesnika. Neželjeni efekti hidroksihlorokina su, naravno samo kod nekih pacijenata, povraćanje, glavobolja, problemi sa vidom i opšta slabost, što sve zajedno i ne zvuči strašno u poređenju sa opasnošću koju nosi virus korona.

Ostaje “samo” pitanje da li je hidroksihlorokin efikasan lijek od COVID-19. Prvi rezultati kliničkih testiranja su ohrabrujući.

Doktor Didijer Raul sa francuskog univerziteta, objavio je preliminalne rezultate liječenja na uzorku od 36 COVID-19 pacijenata. Prema njegovom radu – koji još nije objavljen u nekom naučnom časopisu već je u toku procesa recenzije – od tih 36 pacijenata kojima je testovima potvrđeno prisustvo virusa korona njih 6 nisu pokazivali nikakve simptome, 22 su imali infekciju respiratornog trakta a kod 8 je infekcija zahvatila pluća.

Početkom marta, 20 od ovih pacijenata je (u bolničkim uslovima) dobijalo 600 miligrama lijeka, a dio njih je dobijao i (takođe poznat i odobren) antibiotik azithromicin, koji se inače koristi za liječenja bakterioloških upala pluća. Preostalih 16 pacijenata je dobijalo placebo, kao kontrolna grupa.

Poslije šest dana, 70% pacijenata koji su dobijali hidroksihlorokin su izliječeni, u smislu da više nije bilo moguće detektovati kod njih COVID-19. U istom vremenu se izliječilo 12.5% pacijenata iz kontrolne grupe. Svih šest pacijenata – težih slučajeva – koji su uz ovaj dobijali azithromicin, izliječeni su od virusa.

Ovi rezultati djeluju veoma ohrabrujuće, ali treba znati da se radi o preliminarnoj studiji na malom uzorku, i bez precizne procedure koja bi razdvojila kontrolnu grupu od tretiranih pacijenata. Potrebna su svakako dodatna istraživanja, koja su u toku.

Slični članci

Ostavi komentar