Jelena Žugić: marketing nije samo nauka već i umjetnost

Na Univerzitetu Mediteran angažovana je već 11 godina, prvo kao asistent, zatim kao docent i sada kao vanredni profesor iz oblasti marketing menadžmenta. Za to vrijeme Jelena Žugić je prošla put od asistenta, profesora, prodekana , člana Senata Univerziteta, vođe tima za otvaranje doktorskih studija iz oblasti marketinga, predstavnika Univerziteta u Nacionalnom Savjetu za obrazovanje, člana Centra mladih naučnika CANU. Bila je gostujući predavač na Akdeniz University u Antaliji u Turskoj, na Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji, na University College of Enterprise and Administration u Lublinu u Poljskoj, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, a od septembra ove godine svoj naučno istraživački rad će nastaviti u SAD.  Razgovarali smo sa njom o tajnama marketinga i koliko je on bitan u 21.vijeku.

Univerzitet 4

Već godinama radite kao profesor na Univerzitetu Mediteran, gdje ste angažovani na predmetima iz oblasti marketinga. Na šta najviše obraćate pažnju kada je profesura u pitanju?

Držeći seminare preduzećima i institucijama, i učestvujući u projektima, primijetila sam da je nedovoljno razvijena svijest o značaju marketinga i važnosti marketing koncepta, koji je u razvijenim zemljama odavno prepoznat kao dominirajuća poslovna filozofija. Zabog toga nastojim da približim studentima profesiju marketing menadžera kao veoma perspektivno i kreativno zanimanje XXI vijeka, budući da marketing nije samo nauka, već i umjetnost. Osim naučnog dijela, marketing ima i tu umjetničku, senzibilnu stranu, a to pokazuju brojni primjeri uspješnih kompanija koje rade sa velikom kreativnošću i entuzijazmom.

Šta savjetujete svojim studentima, kako da unaprijede znanja?

Studente učim da osim formalnog obrazovanja, stalno nadograđuju svoje znanje,  da budu fleksibilni, da poštuju etičke principe, da su komunikativni, organizovani i dinamični. Savremeno poslovno okruženje traži ljude sa novim znanjima, vještinama, multidisciplinarnim pristupom, socijalnim vještinama  i vještinama komunikacije, timski rad, stalno ulaganje u sebe, kao i usavršavanje.

Objašnjavam im da je marketing menadžer veoma perspektivno zanimanje i da će sve više dobijati na značaju, kao i da su  marketing menadžeri potrebni organizaciji svake vrste, i maloj i velikoj, i profitnoj i neprofitnoj, i to ne samo u oblasti ekonomije, već i mnogo šire.

 Profesorski posao vjerovatno s sobom nosi i određenu količinu stresa. Kako se toga rješavate?

Posao kojim se bavim radim iz ljubavi, onda nije teško uskladiti i vrijeme za sebe i druge obaveze. Međutim, svi mi danas živimo sa nekim oblikom stresa i napetosti, budući da imamo ciljeve, razne potrebe, od ličnih preko društvenih i ekonomskih, pa do onih psiholoških,  kao i želje koje hoćemo da ostvarimo.

U situacijama kada imam više obaveza nego što ih mogu objektivno savladati, pokušavam da na  stres gledam pozitivno i preokrenem ga u svoju korist, jer kada radim pod pritiskom postajem još djelotvornija, koncentrisanija i efikasnija.

Na koji način provodite slobodno vrijeme ? 

Teško je uskladiti porodične i privatne obaveze. Bez velike podrške porodice to ne bi bilo moguće. Trudim se da što više kvalitetnog vremena provedem sa porodicom bilo gdje da se nalazimo. Smatram pravim izazovom ispravno vaspitati dijete od devet godina, koje odrasta u drugačijim uslovima od onih u kojim smo odrastali suprug i ja. Svaki roditelj bi trebao da želi da mu dijete bude srećno, emotivno stabilno, sa osjećajem samopoštovanja, i da bude otvorenog uma i srca.

Koliko imate vremena za sebe?

 Svoje slobodno vrijeme trudim se da posvetim onome što me opušta i čini srećnom. Bilo da je u pitanju trening, šetnja u prirodi, druženje sa porodicom, prijateljima, putovanje, kafa sa prijateljicom – sve se može uskladiti, kada je to ono što zaista želimo i volimo da radimo. Pratim sebe, tako da slobodno vrijeme koristim u zavisnosti od situacije i onoga što mi trenutno prija, pa je vjerovatno i to jedan od razloga koji daju najbolje rezultate da budemo njegovane u svakom smislu, kako fizički, tako i duhovno.

Tekst: R. Novaković, foto: privatn arhiva

Slični članci

Ostavi komentar