Kardiolozi Kliničkog centra Crne Gore izveli 5.000 operacija na otvorenom srcu

Kardiohirurzi Klničkog cenntra Crne Gore (KCCG) od osnivanja Centra za kardiohirurgiju (2003.) do kraja 2019. izveli su 5 hiljada operacija na otvorenom srcu.  Samo prošle godine, urađeno je 356 operacija kardiohirurških operacija, od čega je 27 hitnih, saopšteno je novinarima na konferenciji koja je održana u KCCG na kojoj su predstavljani rezultati Klinike za bolesti srca (KBS).

Navodeći da organizacionu strukturu KBS čine 190 zaposlenih, od kojih 42 ljekara 125 medicinskih sestara i tehničara, direktor KCCG dr Jevto Eraković je rekao da Klinika funkcionišu na veoma profesionalanom nivou.

On je najavio novinarima da će ubuduće dva puta mjesečno biti prezentovati rezultati svih klinika KCCG-a.

Dr Eraković je naglasio da su rezultati KBS veoma dobri, što pokazuje veliko smanjenje listi čekanja za sve operativne i druge dijagnostičke i terapsijske procedure koje se izvode u ovoj organizacionoj jedinici KCCG.

– Kao primjer mogu vam navesti i pozivam vas ovom prilikom da istražite i rezultate i drugih kliničkih centara, ne samo u regionu i Jugoistočne Evrope, nego i šire i da vidite da li postoji i jedan klinički centar koji može svojim pacijentima, odnosno, građanima Crne Gore da ponudi koronarografije bez i jednog dana čekanja, istakao je dr Eraković i dodao da su ponosni na veliko smanjenje listi čekanja na operativne i dijagnostičke procedure koje se izvode u KCCG kao tercijarnoj ustanovi.

Direktor Klinike za bolesti srca, dr Nebojša Bulatović kazao je da na Klinici od 190 zaposlenih, (42 ljekara i 125 medicinskih tehničara) radi šest specijalista iz oblasti kardiohirurgije, četiri kardioanesteziologije, petnaest kardiologa, po jedan internista, interventni radiolog i klinički farmakolog, tri specijalizanta za oblast anestezije i trinaest specijalizanata interne medicine za potrebe KBS.

– Od 2003. godine do kraja prošle godine izvedeno je pet hiljada operacija na otvorenom srcu, istakao je dr Bulatović.

Prateći savremene tokove u posljednjim godina, uvedene su nove dijagnostičke i terapsijske procedure.

– U oblasti neinvazivne kardiologije u poslednjih nekolika godina implementiran je transezofagealni ultrazvuk srca, zatim, stres eho test, Dobutaminski test, Adenozinski test, Ergospiromerija, Elektrofiziološko ispitivanje, Radiofrekventne ablacije, 3D maping system, Kateter ablacija atrijalne fibrilacije sa senzorom (Kontakt Force) Ugradnja Looprekorder,  FFR, IVUS, Perkutane koronarne intervencije upotrebom Rotablatora Perkutane zatvaranje ASD i FOA (okluder), TAVI procedure, operacija urođenih srčanih mana kod odraslih te MSCT koronarografije. Zahvaljujući navedenom, naša Klinika danas pruža kvalitetno i efikasno najsloženije zdravstvene usluge pacijentima po najsavremeniujim standardima i, spravom možemo reći da ne zaostajemo iza renomiranih evropskih zdravstvenih centara, rekao dr Bulatović.

Dr Bulatović je istakao i dobru saradnju sa italijanskom klinikom San Donato iz Milana tako da se sada i najkomplikovanije i najzahtjevnije operacije na otvorenom srcu rade u KCCG, te nema potrebe za slanjem pacijenata van Crne Gore.

„Njihov vodeći kardiohirurg je konsultant KCCG i dolazi i operiše sa crnogorskim kardiohirurzima. Dva takava slučaja su operisana uspješno u KCCG-u ove godine“, rekao je dr Bulatović i oba pacijenta se osjećaju odlično.

Dr Bulatović je naveo da je nabavkom savremenog andioganskog aparata, zatim dva ultrazvučna aparata i mašine za vantjelesni krvotok poboljšani uslovi rada i time osigurani bolji rezultati.

„Nabavkom novog andiografskog aparata povećan je broj intervencija iz oblasti kardiologije, neurologije, neohirurgije i vaskularne hirurgije“, dodao je dr Bulatović.

U Centru za kardihirurgiju, koji je prilikom formiranja bio projektovan za 300 operacija, godišnje, danas radi prosječno 350 operacija.

„Prošle godine je izvršeno 356 operacija, od kojih su 27 hitne“, kazao je dr Bulatović.

Govoreći o Centru za kardiologiju, rekao je da je prošle godine hospitalizovano 5.752 pacijenta, a ambulantama pregledano 18.630.

Dr Bulatović je saopštio i liste čekanja, koje inače mjesečno ažuriramo na sajtu naše ustanove. Istakao je da naša ustanova nema liste čekanja za, npr. kateterizacije, dok su sve ostale liste značajno smanjene, a za sva hitna stanja pacijenti se zbrinjavaju odmah

On je dodao da se na listi za transplataciju nalazi jedan pacijent, koji je zbrinut, jer ima ugrađenu srčanu pupmu i njegovo stanje je stabilno.

PR

Slični članci

Ostavi komentar