Nacionalnom parku Skadarsko jezero uručena vrijedna donacija za osvajanje novih tehnologija

Danas su predstavnici organizacije Globalno partnerstvo za vode Mediterana (GWP-Med), u okviru pilot projekta „Višenamjensko upravljanje vegetacijom na Skadarskom jezeru kroz prikupljanje biomase i proizvodnju briketa“, Nacionalnom parku Skadarsko jezero uručili opremu vrijednu 30 000 evra uz pomoć koje se biomasa invazivnih vrsta može koristiti u pocesu proizvodnje paleta za grijanje.  Ovom donacijom je počela realizacija druge faza ovog pilot projekta.

 

„Donacija traktora, sa prikolicom i funkcionalnim priključkom olakšaće i omogućiti rad na terenu kad je u pitanju saniranje površina sa invazivnim vrstama koje predstavljaju prijetnju za biodiverzitet, kako u ovom zaštićenom području tako i na globalnom nivou kazao je direktor JPNP CG Elvir Klica zahvaljujući se na donaciji.

Procijenjeno je da Evropu naseljava više od 10.000 stranih vrsta biljaka i životinja, a ekolozi i ekonomisti odavno ukazuju na ovaj problem koji je sve više izražen i zbog globalnih klimatskih promjena.

„Donacija Globalnog partnerstva za vode Mediterana od 30 000 evra u opremi je samo dio doniranih sredstava. U 2017. godini donirana je studija koja je pokazala da je tehnički, ekološki i ekonomski moguće koristiti biomasu invazivnih vrsta u pocesu proizvodnje paleta za grijanje. Tako se  invazivne vrste uklanjaju iz ekosistema i koriste kao  biogorivo za zagrijevanje prostorija kazao je kordinator projekta Novak Čađenović koji je u ime Globalnog partnerstva za vode Mediterana predao donaciju.

 

On je kazao i da  za potrebe primjene ovog pilot projekta koji je jedinstven u regionu nakon ove slijedi donacija u dodatnoj opremi, za paletiranje i sprovođenje monitoringa, do ukupne  sume od 90 000 evra koja bi trebalo da bude donirana do kraja 2020.

„Oprema koju dobijamo kroz partnerstvo u projektu nesumnjivo biće od velikog značaja u ublažavanju štetnih efekata invazivnih vrta na području NP Skadarsko jezero.  U drugoj fazi projekta planirano je da se izgradi objekat na Vranjini sa opremom koja će služiti za proizvodnju briketa, a brikete ćemo ustupiti školama koje gravitiraju NP Skadarsko jezero. Brikete ćemo ustupiti školama koje gravitiraju NP Skadarsko jezero” kazao je direktor JPNP CG Elvir Klica.

Uručenju vrijedne donacije prisustvovao je i Dimitris Faloutsos Regionalni Koordinator Projekta GWP-Med koji je, između ostalog, kazao da je ovaj pilot projekat prilika za testiranje isplativost ekološki prihvatljivih tehnologija koje su nove u regiji.

„. Dugoročno gledano, ova projektna današnja aktivnost ima potencijal za stvaranje dodatnih mogućnosti zapošljavanja kroz šemu upotrebe biomase za očuvanje ekosistema jezera.“

MN

Slični članci

Ostavi komentar