Negativne posljedice razvoda roditelja

Kao posljedica stresa, zbog razvoda roditelja, kod djeteta se mogu javiti problemi sa savladavanjem tehnike čitanja i pisanja. Kako riješiti problem, savjetuje logopd dr Nataša Čabarkapa.

Pisanje i čitanje nisu laka stvar. Iako ih kao odrasli umnogome potcjenjujemo kao vještine jer su prva stvar koju u školi učimo, pisanje i čitanje nam daju bazu neophodnu za kasnije usvajanje školskog gradiva. Jedan od ometajućih faktora koji utiču na savladavanje tehnika čitanja i pisanja je svakako razvod roditelja. Dijete, zbog svog emotivnog stanja, ne može adekvatno da uči da čita i da piše. Ono što se veoma često dešava je da roditelji pomisle da dijete ima disleksiju i disgrafiju, što, takođe, može da utiče na dijete jer dobija etiketu tj. dijagnozu koja ga obilježava i izdvaja u odnosu na drugu djecu.

Djeca savladavaju ove vještine različitim tempom. Onda kada je tempo, po mišljenju roditelja ili nastavnika, prespor, roditelji se obraćaju logopedima i psiholozima.

Prvo na šta se sumnja jesu disleksija i disgrafija.

Disleksija predstavlja poremećaj u učenju čitanja ili u razumijevanju pročitanog, iako nema naznake da postoji ikakav intelektualni deficit ili poremećaj vida ili sluha.

Disgrafija sa druge strane, vidljiva je u vidu teškoća pri pisanju koje se manifestuju nepravilnim rukopisom tj. poremećajem lineacije (kao da slova iskaču iz redova) i grafomotornog čina (slova koja dijete piše imaju malo sličnosti sa slovima koje treba da piše).

Disleksiju i disgrafiju treba razlikovati od nesavladane tehnike čitanja i pisanja. Kod nesavladane tehnike čitanja i pisanja greške se javljaju nesistematski, nedosljedno i slične su greškama koje se javljaju u toku prvih koraka ovladavanja vještinama čitanja i pisanja.

Bilo da je u pitanju disleksija (koja najčešće ide u paketu sa disgrafijom i diskalkulijom, teškoćama pri savladavanju računanja) ili nesavladana tehnika čitanja, ima dosta prostora za rad. Nove metode rada sa djecom sa ovakvim teškoćama pokazuju odlične rezultate.

Roditelji, ne treaba da čekaju prođe vrijeme, da prođe raspust ili još jedna školska godina. Ukoliko primijete da dijete ima problem u savldavanju tehnika čitanja i pisanja, treb ada ga odvedu  ga kod stručnjaka koji će timskom procjenom (logoped, psiholog i reedukator psihomotorike) uvidjeti koji problem je u pitanju.

Slični članci

Ostavi komentar