U Podgorici jedan ginekolog pregleda 8.000 pacijentkinja

U Podgorici jedan ginekolog pregleda 8.000 pacijentkinja
Prema podacima Doma zdravlja Podgorica, u glavnom gradu zbog povećanja broja pacijenata 11 timova izabranih ginekologa brine o zdravstvenoj zaštiti 70.000 žena, što pokazuje da jedan ljekar liječi 8.000 pacijentkinja.

Načelnik izabranih ljekara za žene Milovan Jovanović  kaže da su u posljednjih godinu i po angažovali tri ginekologa, ali da im još toliko nedostaje da bi mogli da zaokruže potrebu za ljekarima specijalistima.

Jovanović navodi da pružaju zdravstvenu zaštitu ženama koje nemaju novca da se liječe van javnog sistema. On objašnjava da nikad nije dovoljno medicinskih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da nedostaje babica.

-Zaposlili smo određeni broj specijalista koji su nam potrebni zbog povećanja broja pacijenata, tako da sada imamo mogućnost dodatne registracije žena na Starom aerodromu, Koniku i u Golubovcima, čime je znatno unaprijeđena mreža izabranih ljekara. Ni to nije idealno, nedostaju nam još barem dva ili tri tima izabranih ginekologa, ali sada je znatno bolje stanje- kazao je Jovanović.

Pacijentkinje, kaže on, imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu, a omogućeno im je da sve pretrage i nalaze urade na nivou primarne zdravstvene zaštite, tako da nema potrebe da idu u druge ustanove.

-Cilj nam je da svaka žena ima svog ginekologa, iako se povećava broj osiguranica iz dana u dan. Biće nam prvo neophodno da angažujemo jedan tim izabranog ginekologa na Zlatici, dok sa ostalim trenutno možemo da pokrijemo zahtjeve pacijenata. Nakon specijalizacija počela su da rade dva ginekologa, dok smo jednog kolegu dodatno angažovali, čime smo omogućili da Podgoričanke imaju dostupniju zdravstvenu njegu- ističe Jovanović.

On navodi da Domu zdravlja nedostaju tri babice, kako bi svaki izabrani ljekar pored sebe imao tu vrstu medicinske podrške u ambulanti, prilikom pregleda pacijentkinja.

-Imamo dosta posla, ispunili smo gornju granicu kada je riječ o registarciji žena po jednom ginekologu (od 6.000 do 8.000) i ona iznosi 8.000. Radimo preventivne programe, skrining grlića materice, školu za trudnice. Bitna je rana detekcija tj. prevencija svih vrsta karcinoma, kako u smislu otkrivanja predmalignih lezija tako i opšta edukacija u smislu čuvanja opšteg stanja zdravlja žena. Ovo se odnosi posebno na grlić materice, jajnika i sluznice materice; PA-PA nalaz, kolkoskopiju, HPV tipizaciju, liječenje infekcija, podizanje imunog sistema i davanje savjeta. Kroz svakodnevni rad svih ginekologa funkcionišu savjetovališta za sterilitet, trudnice, kontracepciju, reproduktivno zdravlje, škola roditeljstva i škola trudnica. Ginekološki timovi Doma zdravlja Podgorica obavljaju redovne preglede trudnica, računajući i visokorizične trudnoće, a rutinski se izvode i ultrazvučni pregledi, tako da se samo u izuzetnim slučajevima pacijenti upućuju na sekundarni i tercijalni nivo-kaže Jovanović.

Slični članci

Ostavi komentar