Napravljen uređaj za rano otkrivanje raka i tuberkoloze

 

Naučnici iz Rusije prvi na svijetu su napravili uređaj koji može da pomogne u otkrivanju raka pluća i tuberkuloze u ranoj fazi.

-Naš dijagnostički sistem omogućava da se za vrlo kratko vrijeme otkrije rak pluća u prvoj ili drugoj fazi na osnovu vazduha koji se izdiše. Čovjek diše, a sistem određuje da li postoji sumnja na rak ili ne. Vjerovatnoća da se rak otkrije u ranoj fazi je veća od 90 odsto“, saopštio je šef hemijsko-bioloških i medicinskih istraživanja Fonda za napredna istraživanja, Aleksandar Panfilov.

Osim toga sistem može biti dosta efikasan prilikom otkrivanja tuberkuloze, a relevantni eksperimenti su bili sprovedeni u saradnji sa Rostovskim onkološkim centrom. Takođe, postoji sporazum sa Novgorodskim regionom da se tehnologija tamo testira.

„Mi imamo biohibridni sistem, a u svojstvu detektora koristimo pacova, u koga se na specijalan način ugrađuju elektrode, a zatim se stvara matematički aparat koji omogućava da se dešifruje bioritam koji se obrazuje prilikom izlaganja receptora pacova markerima onkoloških bolesti koji se nalaze u vazduhu koji čovjek izdiše“, objašnjava sagovornik.

Prema njegovim riječima, nakon što mozak pacova dešifruje bioritam, sistem šalje signal o postojanju vjerovatnoće da je osoba oboljela od raka. Pritom je potrebno manje od pet minuta da se to utvrdi. Međutim, naučnici su postavili sebi cilj da se smanji vrijeme određivanja dijagnoze do jednog minuta.

U svijetu se ovakvi sistemi vjerovatno proizvode, ali mi smo prvi izumili sistem koji zaista radi. Prije ovoga su se koristili specijalno obučeni psi koji su njušili pacijenta i pokazivali da postoji mogućnost obolijevanja od raka, a isto se desilo i sa pacovima. Mi smo to automatizovali, što je veoma važno za kliničko pregledanje velike grupe pacijenata“, precizirao je Panfilov i dodao da su savremene metode za otkrivanje raka veoma složene i obično se pacijenti obraćaju za pomoć u kasnim fazama razvoja bolesti, kada liječenje nema značajan efekat.

Fond za napredna istraživanja osnovan je 2012. godine i služi za promovisanje naučnih istraživanja i otkrića u cilju bezbijednosti i odbrane zemlje. Aktivnost se odvija u tri glavna pravca: hemijsko-biološkom, medicinskom, fizičko-tehničkom i informativnom. Fond trenutno radi na više od 50 projekata radi kojih je osnovano oko 40 laboratorija na vodećim univerzitetima i istraživačkiminstitutima.

(sputnjik )

Slični članci

Ostavi komentar