Stručnjaci: Djecu ne treba pretjerano hvaliti

Savjeti o vaspitanju djece često se mijenjaju. Kako nauka ponudi neke nove odgovore, roditelji nastoje da usvoje najbolje i najkorisnije informacije koje bi im pomogle u donošenju najboljih odluka.

Iako su pohvale dobra za djecu, postavlja se pitanje o načinu na koji bi trebalo da budu iskomunicirana.

Prema Research Addictu, pohvale su opšte dobre. Kad roditelj hvali dijete za ono šta čini dobro, umjesto da ga prekori zbog njegovih grešaka, dijete će u odnosima s ljudima pokazivati manje agresije, pokazalo je istraživanje.

Dvije vrste pohvale

U praksi je situacija s pohvalama ipak složenija nego što se čini na prvi pogled. Nije dovoljno samo djetetu reći koliko je dobro premda je to definitivno jedan od načina. Naime, postoji lična pohvala i pohvala temeljena na trudu.

Lična pohvala je pohvala djetetu zbog njegovih prirodnih sposobnosti i vještina. Ova vrsta pohvale je najbolja kad želite da djetetu iskažete ljubav.

Pohvala na temelju truda je hvaljenje neke djetetove radnje ili aktivnosti. To podrazumijeva pohvalu za nešto što dijete može da kontroliše.

Postoji li negativna strana pohvale?

Iako na prvu ne djeluje tako, moguće je da se s pohvalama pretjera. Parenting Science navodi da je objavljeno istraživanje koje je pokazalo da pohvale mogu da potkopaju djetetovu motivaciju, što znači da mogu da dovedu do toga da ono misli kako nije potrebno ulagati trud da bi nešto postiglo. To se događa kad roditelji upadnu u zamku pretjerivanja s ličnim pohvalama jer to dovodi djecu do uvjerenja da sve vještine posjeduju prirodno i da na njima nije potrebno raditi.

(index.hr)

Related posts

Ostavi komentar