Tuga u porodici Vladane Vučinić: Oproštaj od mame Zorke, istaknutog naučnika Biotehničkog fakulteta

Višedecenijski naučnik radnik Biotehničkog (Poljoprivrednog) instituta, a današnjeg Biotehničkog fakulteta, istaknuti stručnjak u oblasti zaštite bilja, dr Zora Vučinoć preminula je u 78. godini života.

Zora, majka pjevačice Vladane Vučinić, rođena je 18. aprila 1944. u Bitolju (NR Makedonija). Gimnaziju je završila u Skoplju, a Poljoprivredni fakultet, Odsjek za zaštitu bilja u Novom Sadu  1968.  godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti fitopatologije odbranila je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine.

U Zavodu za zaštitu bilja Poljoprivrednog  instituta počela je da radi  1970. godine, i tu provela cijeli svoj radni vijek  do odlaska u penziju 2009. godine. Kao prva žena u nauci u oblasti zaštite bilja u Crnoj Gori prošla je sva istraživačka i naučna zvanja, počev od pripravnika,  istraživača saradnika / asistenta, preko naučnog saradnika i višeg naučnog saradnika, pa do naučnog savjetnika.

Bila je i član naučnih i organizacionih odbora većeg broja nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih simpozijuma i kongresa.

Dr Zora Vučinić je tokom četiri decenije rada ostavila neizbrisiv trag u sveukupnom razvoju poljoprivredne nauke u Crnoj Gori i institucije u kojoj je provela svoj radni vijek. Njena vrata bila su otvorena za svakoga,  kome je trebao razgovor, savjet, podrška, a naročito za mlade ljude i po tome će ostati upamćena među svima nama koji radimo u ovoj instituciji kazale se njene kolege.

Tokom radnog vijeka dr Zora Vučinić je obavljala brojne funkcije. Među kolegama zaštitarima na prostoru nekadašnje Jugoslavije bila je visoko poštovana i cijenjena, ne samo zbog stručnih i naučnih kvalifikacija nego i zbog svoje plemenitosti i ljudskosti na koju niko nije mogao ostati ravnodušan. 

M.N../UCG

Related posts

Ostavi komentar