Žene u penziju sa 64 godine, muškarci sa 66

Izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju PIO između ostalog je predviđeno da će žene u starosnu penziju ići sa 64 godine, a muškarci sa 66, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata nakon nakon današnjeg sastanka sa premijerom Duškom Markovićem, i predstavnicima Saveza sindikata Crne Gore.

Narednih dana izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za koje su se zalagale dvije nacionalne reprezentativne sindikalne centrale, biće i formalno procesuirane.

“Od suštinskog značaja da će izmjene i dopune Zakona PIO biti usvojene u ispregovaranoj formi, na koji način će se znatno poboljšati položaj budućih penzionera, a donekle i položaj najugroženije kategorije penzionera. Kao najznačajnije benefite koje donosi ovaj zakon ističemo: smanjenje starosne granice na 66 godina za muškarce, odnosno 64 godine za žene; da se iz osnovice za obračun penzije izuzima ¼ nevezanih, najnepovoljnijih godina osiguranika; novu formulu za usklađivanje aktuelnih penzija; povećanje najniže penzije na 145 eura…”, naveli su iz USSCG-a.

Posebnu ističuo da će svi koji su od 1. januara 2020. godine ostvarili pravo na penziju imati mogućnost podnošenja zahtjeva za ponovno određivanje penzije primjenom novog Zakona, s tim što će se novi iznos penzije određivati počev od dana kada je osiguranik ostvario pravo na penziju.

“Ovim izmjenama i dopunama Zakona PIO, po prvi put, izvršene su korekcije „reforme“ penzionog sistema iz 2003. godine, kojom su crnogorske penzije obezvrijeđene, a veliki broj crnogorskih penzionera doveden do ruba siromaštva. Kroz najavljene izmjene i dopune Zakona PIO ostvariće se veća pravednost i adekvatnost penzija”, zaključili su u USSCG-u.

Related posts

Ostavi komentar