KORONA BLOG za 23. mart: Važne informacije

KORONA BLOG za 23. mart: Važne informacije

Naš portal donosi najvažnije informacije o korona virusu u Crnoj Gori.

foto: Vlada Crne Gore

IZ BEČA DOLAZI 80 NAŠIH DRŽAVLJANA

Sa aerodroma u Beču prema Crnoj Gori  krenulo je 80 državljana Crne Gore i tri državljanina Albanije.

Kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, ukrcavanje u avion Motenegro Airlinesa je završeno, a putnike je ispratio ambasador Crne Gore u Austriji, Željko Perović.

U saopštenju se navodi da su u avionu i putnici iz autobusa blokiranog na granici Austrije i Mađarske.

UDRUŽENJE RODITELJA DOSTAVILO VLADI PREDLOG MJERA

Udruženje Roditelji dostavilo je Vladi predlog mjera koje smatraju da bi mogle pomoći roditeljima zbog situacije u kojoj su doedeni zbog privremenih mjera zaštite građana Crne Gore od koronavirusa, koje su definisane odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti

Hitnom mjerom Udruženje banaka od Vlade traži da Centrlna banka Crne Gore naloži komercijalnim bankama sprovođenje mjera u okviru kojih će se građanima obezbijediti krediti za minimalnim kamatnim stopama, sa grejs periodom od 12 mjeseci, a do 2.000 eura.

Traže i da se omogući isplata jednokratne novčane pomoći u visini prosječne neto zarade, a za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, po olakšanoj proceduri, a za porodice u kojima su oba supružnika trenutno bez posla ili su u pitanju jednoroditeljske porodice u kojima je roditelj postao nezaposlen.

Hitna mjera je i opredjeljivanje nenovčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe, u vidu namirnica i osnovnih životnih potrepština, bilo u vidu bonova za kupovinu, ili higijenskih i prehrambenih paketa, a u odnosu na broj članova. 

Ostale hitne mjere su:

– Privremeno rješavanje stambenog pitanja lica u stanju socijalne potrebe, kao i za jednoroditeljske porodice gdje roditelj koji se stara o djeci nije zaposlen, a nisu u mogućnosti izmiruju mjesečni zakup stambenog objekta

– Osnivanje novih Narodnih kuhinja u svim opštinama i dodatnih, privremnih, u onima u kojima već postoje, kako se bi se omogućioi besplatan dnevni obrok za sva lica koja se zbog materijalnih, zdravstvenih, stambenih i drugih razloga nalaze u stanju socijalne potrebe, a da im navedeni obrok bude dostavljen na adresu stanovanja zbog situacije uzrokovane COVID-19.

– Omogućiti pripremu i dostavu štampanog obrazovnog materijala za djecu koja nisu u mogućnosti da dio nastave i zadataka prate na online platformama organizovanim od strane škola pojedinačno, na sedmičnom nivou, na zahtjev.

– Uključivanje električne energije domaćinstvima sa djecom, kako bi mogli da prate obrazovni program, a kojima je isključena zbog neplaćanja. U narednom periodu (npr. 3 mjeseca) ne isključivati domaćinstva sa djecom zbog neplaćanja računa.

– Moratorijum na plaćanja računa kablovskim operaterima za domaćinstva sa djecom, kako bi mogli da prate obrazovni program

– Promocija telefonske linije za prijavu nasilja u porodici.

– Formiranje i finansiranje nacionalne telefonske linije za psihološku podršku građanima – za osobe u psihološkoj potrebi, a usljed izolacije, socijalne isključenosti i drugih situacija uzrokovanih situacijom nastalom zbog koronavirusa.

– Apel telekomunikacionim kompanijama za obezbjeđivanje mobilnih telefona sa paketom za internet, za porodice sa školskom djecom. Jedan po porodici. 

Predložene su i “umjereno hitne mjere”:

– Formirati posebno nacionalno tijelo/odbor za podršku građanima, koje će se baviti pitanjima socijalnih potreba, kao i očuvanja finansijske likvidnosti građana i porodica, a u rad istog uključiti predstavnike Ministarstva rada i socijalnog staranja, Investiciono razvojnog fonda (IRF), Udruženja banaka, NVO sektora koji se bavi porodičnim odnosima i socijalnim uslugama, kao i Zajednice Opština;

– Formirati poseban novčani fond za podršku građanima, uz precizno utvrđenu metodologiju za dodjelu sredstava pomoći opredijeljenih po ovom osnovu;

– Formirati poseban novčani fond za razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava, kao i olakšane procedure za registraciju poljoprivrednika.

Udruženje Roditelja navodi da pozdravlja ranije donešene mjere Vlade koje imaju za cilj olakšavanje života građana i pomoć privredi u vrijeme pandemije koronavirusa.

Navode i da im se svakodnevno obraća veliki broj roditelja koji su usljed privremene obustave rada ugostiteljskih objekata, taxi udruženja, frizersko-kozmetičkih usluga ostali bez jedinog izvora prihoda, a između ostalog nemaju riješeno stambeno pitanje, već plaćaju stanarinu zakupodavcima. 

“Oni će račune za mart možda i platiti, ali je pitanje šta če biti sa aprilskim. Značajan je i broj samohranih roditelja koji su ostali bez osnovnog izvora finansija jer više nemaju posao, a njihovi bivši partneri ne plaćaju alimentaciju”, navodi se u saopšteju Udruženja roditelji koje potpisuje Kristina Mihailović.

DONACIJE

Kompanija Hard Diskont Laković uplatila je na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti 100.000 eura, a Kliničko bolničkom centru Crne Gore 25.000 za kupovinu respiratora.

Kompanija Voli je donirala respirator Koordinacionom timu za zarazne bolesti Crne Gore u cilju pružanja podrške zdravstvenim institucijama, kao i 1.000 paketa za najugroženiji dio našeg stanovništva.

Slični članci

Ostavi komentar