Ko prekrši epidemiološke mjere: Kazne za građane do 2.000, za firme 20.000 eura

Ministarstvo zdravlja predložilo je Skupštini izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima se uvodi pečatiranje i zatvaranje privrednih objekata od tri do 30 dana, povećanje kazni i do četiri puta i uključivanje komunalnih inspektora u kontrolu sprovođenja mjera za suzbijanje epidemije virusa korona. Iz Uprave za inspekcijske poslove Danu su saopštili da su tokom januara svi njihovi inspektori obavili skoro 8.000 pregleda i kontrola u cilju sprečavanja kršenja javno-zdravstvenih mjera.

Predloženim zakonom je propisano da se u privrednim društvima i objektima gdje se priprema i služi hrana obavezno vrši mikrobiološka kontrola čistoće.

Dodaje se nova tačka u članu 68 koja glasi: Inspekcija može da zabrani vršenje djelatnosti (proizvodne,uslužne, kao i priređivanje igara na sreću) kad utvrdi nepoštovanje mjera iz člana 55 stav 1 tačka (zabrana putovanja u zemlju gdje vlada epidemija zarazne bolesti. U stavu 3 riječi: „od 200 eura” zamjenjuju se riječima „od 500 eura”. U stavu 4 ri ječi „od 50 eura” zamjenjuju se riječima „od 200 eura” navodi se u Predlogu zakona.

Iz Inspekcije su naveli da se prekršaji ponavljaju kod istih privrednika, zbog čega je pokrenuta inicijativa kod Ministarstva zdravlja da se izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvede mogućnost pečaćenja objekta od strane Turističke inspekcije za one subjekte nadzora kod kojih se ponavljaju pomenuti prekršaji. Za pravno lice koje ne poštuje mjere predviđene su novčane kazne u iznosu od 2.000 eura do 20.000 eura i kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

Ne obezbijedi poštovanje obaveznog pridržavanja propisane mjere fizičke udaljenosti između lica, ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu maske, dozvole ulazak i boravak kupaca/korisnikauslugaobjekata iz člana 55 stav 1 tačka Zd ovog zakona ili tokom boravka u vozilima javnog prevoza putnika ili prevoza vozilima kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe suprotno odredbama ovog zakona pišeu zakonu.

Inspekcije su u januaru 2021. godine izvršileukupno 7.934 inspekcijska pregleda u cilju provjere poštovanja mjera propisanih Zakonom o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja virusa korona.

Izvršenim inspekcijskim pregledima utvrđene su 42 nepravilnosti, začije otklanjanje su izrečene upravne mjere (šestukazivanjai 17.851 rješenje). Za počinjene prekršaje izdata su 24 prekršajna naloga kojima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 30.000 eura i podnijeto je 26 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka područnim sudovima za prekršaj.

Zavisno od učinjenog prekršaja, visina kazni je propisana Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, dok se za kršenja mjera propisanih Naredbom u cilju suzbijanja pandemije kovid-19 podnosi krivična prijava. Kazne koje predviđaju izmjene zakona od jula prošle godine uopšte nisu male, a one se kreću od 100 do 2.000 eura za fizičko lice, a od 2.000 do 20.000 za pravno lice i od 500 do 2.000 za odgovorno lice u pravnom licu, i od 350 do 6.000 za preduzetnike navode iz Inspekcije.

Za nepoštovanje distance 30 eura

Izmjenama zakona propisano je da se novčanom kaznom u iznosu od 30 eura kazni za prekršaj fizičko lice ako: ne poštuje mjeru fizičke udaljenosti od drugih lica (član 55 stav 1 tačka 36 alineja 1 ovog zakona); ne koristi propisanu ličnu zaštitnu opremu masku ili maramu tokom boravka na otvorenom javnom mjestu prilikom čekanja u redu na neposredno pružanje usluga ispred državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, pravnih lica i preduzetnika u kojima se pružaju usluge građanima, priređivanje igara na sreću i sl, navodi se u predlogu.

Related posts

Ostavi komentar