RTCG objavila konkurs za izbor kompozicije za Evroviziju, ovo su uslovi

Pravo učešćna na konkursu imaju autori iz cijelog svijeta. Isti autor može da prijavi najviše dvije kompozicije.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na internet stranici RTCG.me i u dnevnim novinama zaključno sa 10. decembrom ove godine.

Autori se prijavljuju anonimno, a prijava sadrži petocifrenu šifru pod kojom kompozicija prolazi selekcioni proces.

Portal RTCG objavljuje tekst Javnog konkursa u cjelosti:

JP Radio i Televizija Crne Gore raspisuje JAVNI KONKURS za izbor kompozicije za Pjesmu Eurovizije 2022.

1. Pravo učešća na konkursu:

Pravo imaju autori iz cijelog svijeta (bez teritorijanog ograničenja)

Isti autor može prijaviti najviše dvije kompozicije

2. Trajanje konkursa:

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na internet stranici www.rtcgme i u dnevnim novinama zaključno sa 10.12.2021. godine.

3. Predmet konkursa:

Predmet konkursa su nove kompozicije (zabavne i popularne muzike), koje nijesu objavljene prije 01.10.2021. godine.

4. Uslovi konkursa:

– Autor za komoziciju prijavljenu na konkurs jemči da je jedini tvorac djela, da je delo njegova originalna duhovna tvorevina, odnosno da djelo ili njegovi nisu preuzeti iz drugih autorskih djela, i to putem potvrde o registraciji djela zemlje u kojoj se nalazi organizaciju koja jemči i štiti prava autora muzike.

– Autor prilaže finalnu veziju kompozicije, kao i intrumentalnu verziju bez pratećih vokala. Kompozicija ne može trajati duže od tri minuta.

– Nijedan izvođač na dan održavanja finalnog takmičenja za Pjesmu Evrovozije 2022 (10.05.2022) ne može imati manje od 16 godina.

– Broj izvođača na sceni ne može biti veći od šest.

– Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih mompozicija, a prijavljena dokumentacija se ne vraća.

5. Način prijavljivanja:

– Autori se prijavljuju anonimno, a prijava sadrži petocifrenu šifru od kojom kompozicija prolazi selekcioni proces.

– Prijavljivanje se vrši prilaganjem velike koverte koja sadrži finalni snimak kompozicije do 3 minuta sa interpretacijom izvođača koji će na takmičenju izvoditi kompoziciju (USB ili CD), odštampanim tekstom kompozicije u pet primjeraka.

– U velikoj koverti treba da se nalazi i manja, koja će sadržati podatke o identitetu autora, njegovu biografiju, kao i potvrdu nadležne organizacije za zaštitu autorskih i srodnih prava o evidentiranju, odnsno registraciji djela koje je prijavljeno.

– Druga koverta se otvara ukoliko kompozicija prođe u narednu fazu izbora, o čemu odluku donosi Selekciona komisija.

– Za izvođača je neophodno dostaviti Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i biografiju.

6. Kriterijumi javnog konkursa:

Kompozicija – do 50 bodova.
– Tekst – do 30 bodova.
– Produkcioni potencijal kompozicije – do 20 bodova.
Maksimalan broj ostvarenih bodova je 100.

7. Prijavljivanje

– Prijave učesnici konkursa dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Radio-televizija Crne Gore, Podgorica , Bulevar revolucije 19, Arhiva RTCG – VI sprat, s naznakom:

– Konkurs za Pjesmu Evrovizije 2022. NE OTVARATI.

– Na poleđini koverte ispisuju šifru pod kojom konkurišu.

– Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Učešćem na konkursu, svaki učesnik prihvata propisane uslove konkursa, kao i uslove utvrđene Pravilnikom o proceduri izbora kompozicije za Pjesmu Evrovizije 2022.

RTCG zadržava pravo da sugeriše autorima određene izmjene i dopune kompozicije i izmjenu izvođača.

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisat na email: evrovizija@rtcg.me.

Related posts

Ostavi komentar