Zašto je igra sa drugarima važna za razvoj djece

Posljednjih godina su telefoni i drugi uređaji postali naročito popularni među djecom. Igraju igrice, koriste društvene mreže i rade razne, često opasne izazove. To ih sve više drži podalje od društva vršnjaka, a to je ključan dio razvoja djece.

Kako bi se klinci razvijala na pravi način, važno je da budu izloženi svim vrstama igre, a to definitivno uključuje i igru sa drugom djecom. Ona je važna za mališane svih uzrasta.

Igra sa drugarima uči djecu da regulišu svoje emocije, razvijaju socijalne vještine i osjećaj za identitet. Bez ovakvog odnosa sa drugom djecom, osjećaj usamljenosti i društvene izolovanosti je neminovan. Uz to se često javljaju anksioznost i strahovi.

Zbog čega je socijalizacija i igra sa drugarima važna za djecu?

-Djeca upoznaju nove drugare i stvaraju odnose koji mogu trajati i u odraslom dobu.

-Razvijaju svoje socijalne vještine i uče da se ponašaju u društvu, da postavljaju granice i rješavaju probleme.

-Kada su u društvu, oni pred sobom imaju model pozitivnog ponašanja.

-Kada se igraju, djeca uče nove stvari, usvajaju vokabular, razvijaju sposobnost komunikacije i boljeg izražavanja.

-Na ovaj način djeca uče da preuzimaju rizik, rješavaju probleme i pronalaze ideje.

-Grupna igra razvija sposobnost funkcionisanja u timu, uči ih da stvaraju interakciju sa drugima i podstiče empatiju.

-Dok su u društvu, oni uče pozitivne i negativne načine da iskažu svoja osjećanja. Prepoznaju na koji način treba da se nose sa svojim osjećanjima i kako da ih kontrolišu. Pokazivanje emocija je važno zarad mentalnog zdravlja djeteta.

-Ovako se podstiče i kreativnost kod mališana, jer dobijaju nove ideje za igru i zabavu.

-Fizički su aktivnija nego kada sede kod kuće, pored telefona, što direktno utiče na rast i razvoj.

Nasuprot sjedenju kod kuće, Tiktok izazovima, igranju igrica i usamljenosti, igra sa vršnjacima ima mnogobrojne prednosti po fizički, psihički, emotivni razvoj djeteta. Zato je važno da mališane podstičemo da što više vremena provode u društvu druge djece.

Related posts

Ostavi komentar