Kada je pravo vrijeme da vaše dijete počne koristiti pametni telefon?

Ovo je dilema mnoghih roditelja. Sa jedne strane vrijeme u kome živimo nameće znanje i korišćenje modernih tehnologija. U posebnoj opasnosti su djeca jer pretjerano i rano korišćenje mobilne tehnologije za posledicu ima sve veće otuđivanje djece, loš uticaj na zdravlje djece, a o štetnim sadržajima na internetu i njihovoj štetnosti na djecu ne treba ni govoriti.

Odluka kada je pravo vrijeme da dijete počne koristiti računar i pametni telefon varira u zavisnosti od mnogih faktora, uključujući mentalni i emocionalni razvoj djeteta, potrebe porodice, pravila domaćinstva i vrste sadržaja koje dijete želi pristupiti.

Evo nekoliko smernica koje mogu pomoći u donošenju ove odluke:

1.Razmotrite uzrast i zrelost djeteta: Djeca se razvijaju različitim tempom, pa je važno uzeti u obzir individualne karakteristike vašeg djeteta. Uopšteno, većina stručnjaka preporučuje da djeca ne dobiju sopstveni pametni telefon ili računar prije nego što napune određeni uzrast, obično oko 10-12 godina, ali ovo može varirati.

2.Postavite jasna pravila i granice: Bez obzira na uzrast, važno je postaviti jasna pravila i granice korišćenja tehnologije. Ovo može uključivati ograničavanje vremena ekrana, postavljanje filtera za sadržaj i uspostavljanje pravila o privatnosti i bezbjednosti na internetu.

3. Razgovarajte o bezbjednosti na internetu: Prije nego što dijete počne koristiti računar ili pametni telefon, razgovarajte o osnovnim principima bezbednosti na internetu, uključujući zaštitu ličnih podataka, izbjegavanje nepoznatih veza i komunikaciju sa strancima na internetu.

4.Podstičite zdrav odnos prema tehnologiji: Pomozite djetetu da razvije zdrav odnos prema tehnologiji tako što ćete promovisati raznolike aktivnosti izvan ekrana, kao što su fizičke aktivnosti, društveni kontakti i kreativne igre.

5.Budite uzor: Modelirajte pozitivan primjer ponašanja u korišćenju tehnologije. Pazite da ne provodite previše vremena na svojim uređajima i aktivno učestvujte u aktivnostima koje ne uključuju ekrane kako biste pokazali djetetu važnost balansa između online i offline svijeta.

6.Slijedite preporuke proizvođača: Kada dijete počne koristiti tehnologiju, pratite preporuke proizvođača uređaja i aplikacija za uzrastno prikladan sadržaj i podešavanja privatnosti.

Na kraju, odluka o tome kada dati djetetu pristup računaru i pametnom telefonu treba biti individualna i zasnovana na potrebama, zrelosti i vrijednostima porodice. Važno je imati otvoren dijalog sa djetetom o korišćenju tehnologije i redovno revidirati pravila i granice kako dijete raste i razvija se.

Related posts

Ostavi komentar